پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی - 35 اسلاید

پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی - 35 اسلاید

پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی  - 35 اسلاید

پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی

پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی

پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی

پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

بیش از یک مطلب یا مسئله در هر سئوال نباشد
هر سئوال فقط یک هدف را بسنجد
اگر فراگیر پاسخ سئوال را ندهد معلوم نیست کدام یک را نمی داند
در طرح سئوال از خود بپرسید آیا دانستن یا ندانستن پاسخ سئوال فرق عمده ای در صلاحیت آزمون شونده از لحاظ مطلب مورد آزمایش دارد یا نه

4
- طبق تخمین سال 2000، چند درصد مرگ های ناشی از آتش سوزی ها (در محل کار،...) به علت سیگار بوده است؟ و چه هزینه ای در بر داشته است؟
الف) 20 درصد معادل 40 میلیارد دلار              
ب) 15 درصد معادل 50 میلیارد دلار            

ج)2 درصد معادل 20 میلیارد دلار                     
د) 10 درصد معادل 27 میلیارد دلار       

پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی

 

پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی

   

در سئوالات منفی زیر کلمات منفی خط کشیده شود یا پر رنگ شود
1 - کدامیک از گزینه های زیر جزء روشهای تقویت حافظه نیست .
الف – نوشتن خاطرات
ب – مطالعه کردن کتاب و مجله
ج –
گوشدادن به اخبار رادیو و تلویزیون

در سئوالات کامل کردنی تنها عبارات و یا کلمات مهم راحذف کنید . ضمنا دقت نمائید کلمه حذف شده حتی الامکان در پایان جمله قرار گیرد ( یک جای خالی نه چند تا )
 
مثال :
مجموعه سلول هایی که ساختمان یکسان دارند و کار یکسانی انجام می دهند ......... نام دارند

-تا حد امکان از کاربرد عبارتهایی مانند :
” همه موارد فوق ، هیچ کدام ،همیشه ، اغلب ، به ندرت وهرگز ”
خودداری شود


- از نوشتن سئوالهایی که در آنها متن سئوال منفی و گزینه ها منفی هستند ، یعنی منفی مضاعف پرهیز شود

-پاسخ گزینه ها مختصر و کوتاه باشد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت مفید کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمون وارزشیابی تحصیلی - 35 اسلاید

خرید آنلاین